Informacja

2021-05-31 14:28:30 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. więcej»

Informacja

2021-05-31 13:43:44 Obwieszczenia

Wykaz podatników, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. więcej»

OGŁOSZENIE

2021-05-10 11:18:05 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 27.04.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdój dot. przedsięwzięcia polegającego na rolniczym wykorzystaniu odpadów na części działki nr ewid 293 w m. Gadawa

2021-05-05 17:40:17 Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdój dot. przedsięwzięcia polegającego na rolniczym wykorzystaniu odpadów na części działki nr ewid. 293 w m. Gadawa więcej»

Wybór najkorzystniejszej oferty na usługi opiekuńcze

2021-04-30 14:22:44 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2021-04-29 08:56:15 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 27.04.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego . więcej»

Ogłoszenie

2021-04-15 12:16:38 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2020-2021” więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

2021-04-09 11:06:42 Obwieszczenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówień.

więcej»

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji LICP dla stacji telefonii Komórkowej w Świniarach

2021-04-08 08:23:23 Obwieszczenia

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji LICP dla stacji telefonii Komórkowej w Świniarach więcej»

Zapytanie ofertowe

2021-04-01 14:27:18 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych. więcej»