OGŁOSZENIE

2021-01-29 14:37:43 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 18.01.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE

2021-01-19 12:42:45 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 18.01.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego

2021-01-14 15:38:11 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. więcej»

Ogłoszenie

2021-01-04 14:53:48 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2021 roku. więcej»

Ogłoszenie

2020-12-21 14:41:38 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert na świadczenie usług operatora w związku z dofinansowaniem w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 na następujących liniach komunikacyjnych. więcej»

ZAWIADOMIENIE

2020-12-21 11:36:42 Obwieszczenia

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-12-17 14:45:38 Obwieszczenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu z dnia 15.12.2020 roku znak: KR.ZUZ.4.4210.223.2020.MO dotyczące udzielenia Gminie Solec-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gmina Solec-Zdrój”.

więcej»

Ogłoszenie

2020-12-03 11:40:48 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS) w 2021 roku. więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania.

2020-12-02 13:20:46 Obwieszczenia

więcej»

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

2020-11-26 12:21:34 Obwieszczenia

Decyzja w sprawie przydatności wody do spożycia więcej»