Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-11-19 15:44:32 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego.

2020-11-16 15:14:09 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie

2020-11-09 16:29:22 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.10.2020 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OGŁOSZENIE

2020-11-01 21:45:09 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.10.2020 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie

2020-10-29 11:19:35 Obwieszczenia

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ więcej»

Obwieszczenie

2020-10-21 11:38:30 Obwieszczenia

Obwieszczenie dot. stacji telefonii Komórkowej w Świniarach więcej»

Obwieszczenie

2020-10-20 14:45:25 Obwieszczenia

więcej»

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

2020-10-19 11:04:27 Obwieszczenia

Pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M stanowiącego własność Urzędu Gminy Solec-Zdrój więcej»

Obwieszczenie

2020-10-13 14:48:31 Obwieszczenia

Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn:
Budowa i przebudowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego napięcia oraz budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 459 i 460, położoną w miejscowości Zielonki, gmina Solec–Zdrój,
więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2020-10-13 13:25:49 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości więcej»