Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2021-08-11 13:53:44 Obwieszczenia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie. więcej»

Zawiadomienie

2021-08-09 12:47:20 Obwieszczenia

Zawiadamia się, że z wniosku: Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 591 ark. 1 położonej w miejscowości Zborów. więcej»

Zapytanie ofertowe

2021-08-05 13:44:09 Obwieszczenia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji zadania pn.:Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Solec-Zdrój”(dalej: Projekt założeń do planu). więcej»

STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU STGRATEGICZNEJ INTERWENCJI ŚWIĘTOKRZYSKIE UZDROWISKA NA LATA 2021–2027

2021-08-03 14:45:22 Obwieszczenia

Obszar uzdrowiskowy został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ obowiązującej na mocy Uchwały Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. W jego granicach znajdują się gminy dysponujące zasobami wód leczniczych: uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój oraz Kazimierza Wielka (w trakcie budowy infrastruktury uzdrowiskowej) i Pińczów (starający się o wyznaczenie strefy uzdrowiskowej). więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2021-07-27 13:24:49 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. więcej»

Zapytanie ofertowe

2021-07-22 11:38:34 Obwieszczenia

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2021 roku. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania

2021-07-13 16:46:11 Obwieszczenia

więcej»

ZAWIADOMIENIE

2021-07-12 14:32:41 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania więcej»

Ogłoszenie Starosty Buskiego

2021-06-24 14:19:07 Obwieszczenia

Ogłoszenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości dz. 459 w m. Zielonki więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdój dot. przedsięwzięcia polegającego na rolniczym wykorzystaniu odpadów na części działki nr ewid. 293 w m. Gadawa

2021-06-16 12:12:55 Obwieszczenia

więcej»