Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.12.2020

2020-10-13 09:11:36 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 882 w miejscowości Piasek Mały więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.13.2020

2020-10-13 09:10:04 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 93 w miejscowości Strażnik więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.14.2020

2020-10-13 09:08:28 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 629 w miejscowości Strażnik więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.15.2020

2020-10-13 09:06:35 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 1186 w miejscowości Żuków więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.16.2020

2020-10-13 09:01:52 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 1188 w miejscowości Żuków więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-10-12 14:34:03 Obwieszczenia

więcej»

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M stanowiącego własność Urzędu Gminy Solec-Zdrój

2020-10-08 12:38:58 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie z dn. 30.09.2020 znak RIG-III.6730.8.2020

2020-09-30 12:01:27 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2020-09-28 14:31:58 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2020-09-28 08:50:32 Obwieszczenia

Wójta Gminy Solec-Zdrój o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego. więcej»