Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2020-08-31 13:41:04 Obwieszczenia

Wójt Gminy podaję, że przeznacza do sprzedaży: więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-08-25 14:52:00 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6856.1.24.2019

2020-08-04 13:36:49 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6856.1.23.2019

2020-08-04 13:31:40 Obwieszczenia

więcej»

„Poznajemy Polskę” – II Edycja

2020-08-03 09:38:50 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 20.07.2020 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Ogłoszenie

2020-07-24 10:45:05 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 20.07.2020 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie

2020-07-22 10:42:56 Obwieszczenia

Pismo do SKO w sprawie odwołania się od decyzji Wójta Gminy w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości o numerze ewidencyjnym 541, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec-Zdrój, dla inwestycji pole-gającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej więcej»

Obwieszczenie

2020-07-21 08:32:17 Obwieszczenia

Obwieszczenie SKO dot. odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.02.2013r. znak GPŚ.I.6220.6.2012r. więcej»

Obwieszczenie

2020-07-14 11:58:11 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn:
Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości w miejscowościach Świniary i Zielonki:
więcej»

Ogłoszenie

2020-07-13 12:15:34 Obwieszczenia

O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU więcej»