Ogłoszenie

2019-08-06 14:24:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w roku 2019. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-08-01 14:09:06 Obwieszczenia

więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-07-25 14:40:16 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2019-07-18 07:45:21 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 04.07.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2019-07-15 10:52:41 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2019-07-10 10:00:32 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 04.07.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Informacja

2019-07-08 09:50:38 Obwieszczenia

o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę lokali użytkowych przeprowadzonego w dniu 5.07.2019r. w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Informacja o unieważnieniu postępowania

2019-07-04 11:34:14 Obwieszczenia

Informacja o unieważnieniu postępowania "Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2019/2020" więcej»

Informacja o zatwierdzeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

2019-07-02 13:17:38 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o zatwierdzeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju

2019-07-02 13:11:17 Obwieszczenia

więcej»