OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU

2019-03-11 12:10:50 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) na terenie Gminy Solec-Zdrój w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-03-11 10:21:18 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - zapytanie ofertowe nr 8.3.2-1/20198

2019-02-21 13:35:59 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2019-02-12 08:58:29 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości więcej»

OGŁOSZENIE

2019-02-07 14:54:35 Obwieszczenia

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2019. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.3.2-1/2019

2019-02-06 14:21:34 Obwieszczenia

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce" więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania

2019-02-05 08:52:29 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2019-01-22 09:37:21 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 11.01.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE

2019-01-14 13:03:48 Obwieszczenia

„Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców” więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-01-10 09:27:10 Obwieszczenia

więcej»