Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2019-06-21 12:18:13 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na : Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2019/2020. więcej»

Ogłoszenie

2019-06-21 08:24:44 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 10.06.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Sobótki 2019”
więcej»

OGŁOSZENIE

2019-06-12 11:13:09 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 10.06.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Sobótki 2019” więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2019-06-04 09:25:17 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę lokalu użytkowego w miejscowości Solec-Zdrój. więcej»

Informacja z udzielonej pomocy de minimis za 2018 r.

2019-05-29 10:47:02 Obwieszczenia

więcej»

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju oraz dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

2019-05-28 14:45:45 Obwieszczenia

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju oraz dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie więcej»

Informacja

2019-05-28 11:06:10 Obwieszczenia

Wykaz podatników, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku więcej»

Informacja

2019-05-28 10:51:41 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskaźnikiem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. więcej»

Informacja

2019-05-28 10:12:52 Obwieszczenia

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. więcej»

Ogłoszenie

2019-05-27 14:30:28 Obwieszczenia

więcej»