Decyzja - Państwowe Gospodarstwo Wodne

2019-11-29 15:11:35 Obwieszczenia

więcej»

Zawiadomienie

2019-11-13 12:38:08 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07 ze zm.) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 209 położonej w miejscowości Żuków więcej»

Ogłoszenie

2019-11-13 11:44:56 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 05.11.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Ogłoszenie

2019-11-06 08:32:27 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 05.11.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OGŁOSZENIE

2019-10-18 12:19:45 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.10.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE

2019-10-10 14:43:16 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.10.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie

2019-10-01 07:53:05 Obwieszczenia

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji LICP więcej»

Zapytanie ofetrowe Rozgraniczenie działek w m. Zborów

2019-09-26 13:02:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

Obwieszczenie

2019-09-16 09:22:29 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie warunków LICP więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2019-09-11 13:39:20 Obwieszczenia

więcej»