OGŁOSZENIE

2019-01-22 09:37:21 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 11.01.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE

2019-01-14 13:03:48 Obwieszczenia

„Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców” więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-01-10 09:27:10 Obwieszczenia

więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-01-10 09:18:32 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego

2019-01-08 09:33:43 Obwieszczenia

Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 28.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solec - Zdrój więcej»

Informacja Państwowego Gospodartstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-12-28 09:58:54 Obwieszczenia

Informacja Państwowego Gospodartstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej»

Ogłoszenie

2018-12-27 12:40:55 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert
na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018-2019” więcej»

OGŁOSZENIE

2018-12-21 09:17:44 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2018-12-07 15:43:42 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. tj. Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój. więcej»

Ogłoszenie - Konkurs ofert

2018-12-03 12:57:20 Obwieszczenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w roku 2018 więcej»