Wynik zapytania ofertowego

2017-06-29 08:03:11 Obwieszczenia

Wynik zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój –
zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej więcej»

Wynik zapytania ofertowego

2017-06-29 08:00:30 Obwieszczenia

Wynik zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej na potrzeby realizacji zadania
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój –
zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej
więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-06-20 11:43:20 Obwieszczenia

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie tabliczek edukacyjnych (gatunkowych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju.
więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-06-20 10:53:07 Obwieszczenia

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie tablic edukacyjnych (głównych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju. więcej»

Informacja o wyborze oferty

2017-06-19 12:26:29 Obwieszczenia

Informuję, iż w wyniku zapytania ofertowego z dnia 23.05.2017 roku na przewóz osób do Świętokrzyskiego Parku Narodowego - wycieczka przyrodnicza w ramach zadania pn. „Realizacja programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2017 roku” oferta została złożona przez firmę Przewóz Osób Kaczmarczyk Wojciech, 28-136 Nowy Korczyn, Sępichów 33 i z tą firmą podpisana zostanie umowa. więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2017-06-19 11:47:22 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2017-06-19 10:30:31 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2017-06-14 12:24:30 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r.. poz. 1490.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-06-09 07:44:54 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 31.05.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OGŁOSZENIE

2017-06-02 13:13:30 Obwieszczenia

„X IMIENINY JANA I JANINY – ORGANIZACJA IMPREZY SOBÓTKOWEJ W SOLCU-ZDROJU ” więcej»