Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - zapytanie ofertowe nr 8.3.2-3/2018

2018-11-21 10:50:09 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2018-11-20 13:50:21 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. więcej»

Zapytanie ofertowe nr 8.3.2-3/2018

2018-11-02 13:36:57 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o unieważnieniu postępowania - nr 8.3.2-1/2018

2018-11-02 13:24:37 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - zapytanie ofertowe nr 8.3.2-2/2018

2018-11-02 13:12:32 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2018-11-02 09:43:16 Obwieszczenia

„Opowieści Starego Kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca-Zdroju i jego mieszkańców” więcej»

OGŁOSZENIE

2018-10-24 13:58:29 Obwieszczenia

„Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców” więcej»

Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.:„Pasje zaklęte w nauce"

2018-10-24 08:12:10 Obwieszczenia

Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.:„Pasje zaklęte w nauce" współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo" działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego", Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych" więcej»

Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce”

2018-10-04 22:28:48 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-09-24 10:38:36 Obwieszczenia

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 21.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solec-Zdrój więcej»