Ogłoszenie

2020-12-03 11:40:48 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS) w 2021 roku. więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania.

2020-12-02 13:20:46 Obwieszczenia

więcej»

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

2020-11-26 12:21:34 Obwieszczenia

Decyzja w sprawie przydatności wody do spożycia więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-11-19 15:44:32 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego.

2020-11-16 15:14:09 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie

2020-11-09 16:29:22 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.10.2020 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OGŁOSZENIE

2020-11-01 21:45:09 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.10.2020 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie

2020-10-29 11:19:35 Obwieszczenia

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ więcej»

Obwieszczenie

2020-10-21 11:38:30 Obwieszczenia

Obwieszczenie dot. stacji telefonii Komórkowej w Świniarach więcej»

Obwieszczenie

2020-10-20 14:45:25 Obwieszczenia

więcej»