Zawiadomienie

2018-05-15 11:34:35 Obwieszczenia

o wszczęciu postepowania więcej»

OGŁOSZENIE

2018-05-07 08:46:15 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 11.04.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE

2018-04-27 15:38:04 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 11.04.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie

2018-04-27 12:19:48 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Solec-Zdrój więcej»

Utylizacja wyrobów zawierających azbest w 2018 roku

2018-04-27 08:54:34 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje mieszkańców zainteresowanych utylizacją wyrobów zawierających azbest w 2018 roku, że można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie do tut. Urzędu. Wybrany został już wykonawca zadania, a Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zadanie planowane jest do realizacji od 1.06.2018 roku do 31.10.2018 roku. W przypadku dużej ilości wniosków o zakwalifikowaniu do realizacji w 2018 roku decydować będzie kolejność zgłoszeń. więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-04-17 09:15:59 Obwieszczenia

Dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2018r. więcej»

OGŁOSZENIE

2018-03-30 09:40:40 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2018 roku. więcej»

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2018-03-20 13:12:42 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój” więcej»

OGŁOSZENIE

2018-03-16 13:25:35 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego więcej»

Informacja

2018-03-05 10:41:50 Obwieszczenia

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Piestrzec przeprowadzonego w dniu 2.03.2018 r. w budynku Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju. więcej»