OBWIESZCZENIE

2017-01-16 13:09:36 Obwieszczenia

Budowa około 990,0 m (0,99 km) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 154, 144, 123/1, 130, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 133/2, 134, 139, 161/2, 161/1, 160 oraz część pasa drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 142, położonych w miejscowości Zielonki, obręb: 0018 Zielonki, gmina Solec-Zdrój. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2017-01-10 14:35:40 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz.1774 j.t. z dnia 2015.11.03) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój więcej»

Zawiadomienie obwieszczenie

2017-01-10 14:07:52 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój.” więcej»

OGŁOSZENIE

2017-01-09 10:21:04 Obwieszczenia

„PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU” więcej»

OGŁOSZENIE

2017-01-04 12:24:35 Obwieszczenia

w sprawie naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2017 więcej»

OGŁOSZENIE

2016-12-29 07:55:36 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE Wójta Gminy Solec-Zdrój

2016-12-19 11:10:37 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany jednostkowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój, oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń przedmiotowych zmian planu.


więcej»

Zawiadomienie - Obwieszczenie

2016-12-15 14:49:23 Obwieszczenia

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 15.12.2016 roku o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebraniu materiału dowodowego sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”. więcej»

Uwaga ! Uwaga !

2016-12-12 09:52:20 Obwieszczenia

Nieodpłatna pomoc prawna więcej»

Ogłoszenie

2016-12-01 12:42:27 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2017 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS). więcej»