OGŁOSZENIE

2017-07-25 11:31:18 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 13.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE

2017-07-18 07:31:30 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn.
„OPOWIEŚCI STAREGO KUFRA - ORGANIZACJA WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU”
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-07-17 07:49:35 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 13.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. VII Piknik Rodzinny – Dzień Niezapominajki – Zborów 2017”. więcej»

OGŁOSZENIE

2017-07-11 10:23:03 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zapytanie ofertowe - na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

2017-07-11 08:08:58 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

Informacja o wyborze ofert

2017-07-10 13:03:03 Obwieszczenia

Informuję, iż w wyniku zapytania ofertowego z dnia 19.06.2017 roku na Wykonanie tabliczek edukacyjnych (gatunkowych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju oferta została złożona przez firmę Pracownia Plastyczna „Studio 22” Stefan Gawroński ul. Moniuszki 8/4, 78-320 Połczyn Zdrój i z tą firmą podpisana zostanie umowa.
więcej»

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

2017-07-10 08:33:01 Obwieszczenia

Wyznaczam do dnia 30 czerwca 2018 r. termin składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalenia wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie. więcej»

Wynik zapytania ofertowego

2017-06-29 08:03:11 Obwieszczenia

Wynik zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój –
zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej więcej»

Wynik zapytania ofertowego

2017-06-29 08:00:30 Obwieszczenia

Wynik zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej na potrzeby realizacji zadania
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój –
zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej
więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-06-20 11:43:20 Obwieszczenia

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie tabliczek edukacyjnych (gatunkowych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju.
więcej»