ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-06-20 10:53:07 Obwieszczenia

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie tablic edukacyjnych (głównych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju. więcej»

Informacja o wyborze oferty

2017-06-19 12:26:29 Obwieszczenia

Informuję, iż w wyniku zapytania ofertowego z dnia 23.05.2017 roku na przewóz osób do Świętokrzyskiego Parku Narodowego - wycieczka przyrodnicza w ramach zadania pn. „Realizacja programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2017 roku” oferta została złożona przez firmę Przewóz Osób Kaczmarczyk Wojciech, 28-136 Nowy Korczyn, Sępichów 33 i z tą firmą podpisana zostanie umowa. więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2017-06-19 11:47:22 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2017-06-19 10:30:31 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2017-06-14 12:24:30 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r.. poz. 1490.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-06-09 07:44:54 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 31.05.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OGŁOSZENIE

2017-06-02 13:13:30 Obwieszczenia

„X IMIENINY JANA I JANINY – ORGANIZACJA IMPREZY SOBÓTKOWEJ W SOLCU-ZDROJU ” więcej»

OGŁOSZENIE

2017-05-31 12:05:51 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-05-30 10:34:38 Obwieszczenia

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie prawnego i faktycznego przebiegu granic drogi (działki) przez określenie położenia punktów i linii granicznych. Utrwalenie punktów granicznych znakami granicznymi betonowymi oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-05-29 13:30:43 Obwieszczenia

formuję, iż w wyniku zapytania ofertowego na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Solec-Zdrój oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu wpłynęło 3 oferty.
więcej»