OGŁOSZENIE

2017-05-26 07:34:46 Obwieszczenia

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU więcej»

OGŁOSZENIE

2017-05-26 07:26:38 Obwieszczenia

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ , UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ W OKRESIE OD 1.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU więcej»

Zapytanie ofertowe

2017-05-23 12:42:28 Obwieszczenia

Przewóz w dniu 06.06.2017 roku dzieci ze szkoły podstawowej klasy I - IV wraz z opiekunami w ramach wycieki przyrodniczej do Świętokrzyskiego Parku Narodowego wg harmonogramu więcej»

Zapytanie ofertowe

2017-05-09 12:08:34 Obwieszczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2017 roku
więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2017-05-08 10:46:08 Obwieszczenia

w sprawie wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-05-04 15:47:59 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 24 kwietnia 2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego.
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-04-25 13:21:01 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 24.04.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. VIII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem więcej»

Obwieszczenie o opracowaniu projektu Programu Ochrony Śroodowiska dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024

2017-04-20 10:27:31 Obwieszczenia

o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024 więcej»

OGŁOSZENIE

2017-04-18 08:13:28 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.04.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „OPOWIEŚCI STAREGO KUFRA - ORGANIZACJA WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU”
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-04-18 08:00:23 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.04.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Doświetlenie zabytkowego kościoła p.w. św. Stanisława BM w Świniarach”.
więcej»