OBWIESZCZENIE

2017-02-27 12:04:59 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:
Budowa stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego, działka nr ewid. 186/2, 187/2, 188/1, 189/1, 230 położone w m. Ludwinów, gm. Solec - Zdrój więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-02-10 10:15:39 Obwieszczenia

Budowa około 990,0 m (0,99 km) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Ogłoszenie

2017-01-30 13:20:38 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2017 roku więcej»

OGŁOSZENIE

2017-01-19 10:03:31 Obwieszczenia

„PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU” więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-01-16 13:09:36 Obwieszczenia

Budowa około 990,0 m (0,99 km) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 154, 144, 123/1, 130, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 133/2, 134, 139, 161/2, 161/1, 160 oraz część pasa drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 142, położonych w miejscowości Zielonki, obręb: 0018 Zielonki, gmina Solec-Zdrój. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2017-01-10 14:35:40 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz.1774 j.t. z dnia 2015.11.03) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój więcej»

Zawiadomienie obwieszczenie

2017-01-10 14:07:52 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój.” więcej»

OGŁOSZENIE

2017-01-09 10:21:04 Obwieszczenia

„PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU” więcej»

OGŁOSZENIE

2017-01-04 12:24:35 Obwieszczenia

w sprawie naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2017 więcej»

OGŁOSZENIE

2016-12-29 07:55:36 Obwieszczenia

więcej»