OGŁOSZENIE

2017-01-04 12:24:35 Obwieszczenia

w sprawie naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2017 więcej»

OGŁOSZENIE

2016-12-29 07:55:36 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE Wójta Gminy Solec-Zdrój

2016-12-19 11:10:37 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany jednostkowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój, oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń przedmiotowych zmian planu.


więcej»

Zawiadomienie - Obwieszczenie

2016-12-15 14:49:23 Obwieszczenia

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 15.12.2016 roku o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebraniu materiału dowodowego sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”. więcej»

Uwaga ! Uwaga !

2016-12-12 09:52:20 Obwieszczenia

Nieodpłatna pomoc prawna więcej»

Ogłoszenie

2016-12-01 12:42:27 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2017 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS). więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2016-11-29 09:21:09 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz.1774 j.t. z dnia 2015.11.03) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój
więcej»

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2016-11-10 13:36:17 Obwieszczenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój informuje, że w dniu 24.10.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Dobry Zawód - Lepsze Życie"

więcej»

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług w zakresie publicznego transportu drogowego

2016-11-07 09:16:50 Obwieszczenia

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług w zakresie publicznego transportu drogowego więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH

2016-11-03 12:42:35 Obwieszczenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój informuje, że w dniu 24.10.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Dobry Zawód - Lepsze Życie” więcej»