OGŁOSZENIE

2016-08-08 14:33:02 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.08.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „XXV Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy w Solcu-Zdroju”. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-07-21 14:09:51 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2016. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-07-18 11:36:18 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.07.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Doświetlenie zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława BM w Świniarach”. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-07-08 14:22:11 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.07.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Doświetlenie zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława BM w Świniarach”. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-06-21 08:12:05 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06 czerwca 2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. OD SOLCA DO SOLCA ZDROJU – organizacja cyklu wystaw dotyczących historii Solca-Zdroju. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-06-15 08:29:35 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.06.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „IX IMIENINY JANA I JANINY – ORGANIZACJA IMPREZY SOBÓTKOWEJ W SOLCU-ZDROJU” więcej»

OGŁOSZENIE

2016-06-13 11:02:54 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.06.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. OD SOLCA DO SOLCA ZDROJU - organizacja cyklu wystaw dotyczących historii Solca-Zdroju. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-06-08 12:32:02 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 30 maja 2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. VI Piknik Rodzinny „Dzień Niezapominajki” więcej»

OGŁOSZENIE

2016-06-07 14:15:06 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.06.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „IX IMIENINY JANA I JANINY – ORGANIZACJA IMPREZY SOBÓTKOWEJ W SOLCU-ZDROJU” więcej»

ZAWIADOMIENIE

2016-05-31 12:23:23 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) zawiadamia, że w dniu 25.05.2016 została wydana decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia więcej»