ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-08-03 09:46:25 Obwieszczenia

o wniesieniu odwołania od odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-07-16 11:58:22 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż. więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-07-13 11:04:03 Obwieszczenia

o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach utrzymującej w mocy odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. więcej»

OGŁOSZENIE

2012-07-11 09:18:09 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że w związku z realizacją "Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec – Zdrój na lata 2011-2032” przyjmowane sa wnioski na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na rok 2013. więcej»

Badania sondażowe co do ceny za przygotowanie, wyprodukowanie i emisję filmu

2012-07-04 13:50:54 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za przygotowanie, wyprodukowanie i emisję filmu związanego z promocją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”. więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2012-07-04 11:33:30 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-07-04 11:30:15 Obwieszczenia

o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-06-27 11:33:39 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż. więcej»

Badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie, wykonanie i dostawę albumu „Kraina zdrowia i bajki”

2012-06-22 13:03:26 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie, wykonanie i dostawę albumu „Kraina zdrowia i bajki” w ramach realizowanych działań promocyjnych dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno -kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów” więcej»

Badania sondażowe co do ceny za wykonanie kalendarzy na 2013r.

2012-05-28 13:42:34 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy na 2013 rok, w ramach realizowanych działań promocyjnych dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno -kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”. więcej»