OGŁOSZENIE V Piknik Rodzinny „Dzień Niezapominajki”

2015-05-04 10:30:52 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.04.2015 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. V Piknik Rodzinny „Dzień Niezapominajki”

Wnioskowana kwota 1000 zł.
więcej»

OGŁOSZENIE „VI Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem Zborów – Solec 2015”

2015-05-04 10:21:19 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.04.2015 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „VI Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem Zborów – Solec 2015”

Wnioskowana kwota 1000 zł. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2015-04-30 14:17:26 Obwieszczenia

dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2015 roku. więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2015-04-09 12:28:31 Obwieszczenia

o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach uchylającej decyzję organu I instancji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia więcej»

Dzierżawa gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym ( na okres do lat 3)

2015-04-01 08:59:58 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania ofert na dzierżawę w trybie bezprzetargowym następującej nieruchomości. więcej»

Wykaz osób którym udzielono ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym w roku 2014.

2015-03-30 09:31:21 Obwieszczenia

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku -zwolnienie z tytułu utworzenia nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - o podatku rolnym (Tekst jednolity z 2006 r. -Dz.U.Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) więcej»

Wykaz osób którym udzielono ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym w roku 2014.

2015-03-30 09:31:18 Obwieszczenia

Ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym. więcej»

Wykaz osób którym udzielono ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym w roku 2014.

2015-03-30 09:30:18 Obwieszczenia

Ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym. więcej»

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2014.

2015-03-24 10:46:35 Obwieszczenia

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2014. więcej»

INFORMACJA

2015-02-17 13:01:29 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje , że konkurs ogłoszony w dniu 19 stycznia 2015 roku dotyczący naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2015 nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.

Termin składania wniosków upłynął dnia 9 lutego 2015 roku. więcej»