ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2012-07-04 11:33:30 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-07-04 11:30:15 Obwieszczenia

o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-06-27 11:33:39 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż. więcej»

Badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie, wykonanie i dostawę albumu „Kraina zdrowia i bajki”

2012-06-22 13:03:26 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie, wykonanie i dostawę albumu „Kraina zdrowia i bajki” w ramach realizowanych działań promocyjnych dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno -kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów” więcej»

Badania sondażowe co do ceny za wykonanie kalendarzy na 2013r.

2012-05-28 13:42:34 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy na 2013 rok, w ramach realizowanych działań promocyjnych dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno -kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”. więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012-05-28 09:00:54 Obwieszczenia

W wyniku zapytania ofertowego na „Demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Solec-Zdrój oraz transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych wcześniej, uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu tj. pakowania” najkorzystniejszą ofertę złożył:

EKO Busko Zdrój
Paweł Michalski
Mikułowie 261
28-100 Busko-Zdrój
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2012-05-24 10:06:57 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2012-05-21 10:00:05 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a., Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 t. jedn. z późn. zm.) zawiadamia, że zostały zebrane dowody w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa na terenie gmin: Pacanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 96 MW wraz z punktami zasilania (PZ1 - PZ14), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych. więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-05-15 12:12:55 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-05-15 12:12:55 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej»