Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa Hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu – Zdroju”.

2010-06-02 12:52:09 Obwieszczenia

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych więcej»

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za przygotowanie, wyprodukowanie i emisję filmu związanego z promocją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”.

2010-05-17 13:55:09 Obwieszczenia

Należy przedstawić ofertę cenową obejmującą koszty dotyczące:
- pełnego wykonania i kolaudacji filmu promocyjnego na podstawie zatwierdzonego scenariusza,
- udostępnienia pasma emisyjnego w celu wyemitowania opracowanego i zmontowanego materiału filmowego.
więcej»

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych 1564002 Sułkowice-Piasek M. o dł. 2484m 1564069 Piestrzec-Zarzecze o dł. 379m 1564071 Piestrzec-Chałupki o dł. 1400m

2010-05-17 13:08:53 Obwieszczenia

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej za sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.
więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2010-05-17 09:03:22 Obwieszczenia

O wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko więcej»

PROTOKÓŁ

2010-04-15 11:18:42 Obwieszczenia

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie więcej»

Ogłoszenie

2010-04-08 08:08:22 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie i wykonanie
toreb ekologicznych.
więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2010-03-22 14:24:18 Obwieszczenia

o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2010-03-04 08:31:34 Obwieszczenia

W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającą na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej 1564069 Piestrzec ,,ZARZECZE” więcej»

OBWIESZCZENIE

2010-03-03 10:00:26 Obwieszczenia

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany nr 1 i 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój oraz projektu zmiany nr 1 pozostałej części gminy Solec-Zdrój, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. więcej»

POSTANOWIENIE

2010-02-11 09:29:23 Obwieszczenia

Komorniik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławmoir Majcher w sprawie egzekucyjnej należności pieniężnych prowadzonej z wniosku wierzyciela... więcej»