OBWIESZCZENIE

2008-09-17 13:44:20 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca miejscowości Solec-Zdrój , Gmina Solec - Zdrój.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-09-16 12:10:39 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Wójeczka, Gmina Pacanów.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-09-16 12:08:54 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Biechów, Gmina Pacanów.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-09-16 12:07:09 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów Dotyczącej miejscowości Magierów, Gmina Solec Zdrój.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-09-10 13:31:31 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Piestrzec, Gmina Solec – Zdrój, dotyczącej zmiany lokalizacji przepompowni P6 z działki nr ewid. 1556 na działkę nr ewid. 1557. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-09-10 13:30:40 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Piestrzec, Gmina Solec – Zdrój, dotyczącej zmiany lokalizacji przepompowni P6 z działki nr ewid. 1556 na działkę nr ewid. 1557.więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-09-10 08:39:22 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój. Zmiana decyzji.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-09-02 14:13:39 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Zborów, Gmina Solec - Zdrój.. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-08-26 09:18:17 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-08-05 10:11:01 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec - Zdrój.

więcej»