Zaproszenie na spotkanie w ramach OSI ŚU 19 kwietnia 2022 r.

2022-04-08 09:16:30 Obwieszczenia

Szanowni Mieszkańcy! więcej»

Zapytanie o cene

2022-04-06 11:32:20 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania opinii specjalisty z zakresu dendrologii w toku prowadzonego przez Wójta Gminy Solec-Zdrój więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2022-04-04 08:36:32 Obwieszczenia

Dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Przyłączenie na obszarze Solec-Zdrój” na terenie gminy Solec-Zdrój. więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2022-03-24 13:47:13 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów w miejscowości Solec-Zdrój więcej»

Ogłoszenie o wyborze oferty

2022-03-24 08:24:38 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2022-2023”
więcej»

OGŁOSZENIE

2022-03-24 08:03:37 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.03.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Otwarty konkurs ofert

2022-03-17 08:32:09 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2022 więcej»

OGŁOSZENIE

2022-03-16 09:20:43 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.03.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2022-03-07 12:29:40 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na poniżej opisany przedmiot zamówienia. więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2022-03-02 13:26:23 Obwieszczenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2022-2023” więcej»