Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, położonych w m. Zborów.

2023-07-20 12:05:44 Obwieszczenia

więcej»

Zapytanie o cenę

2023-07-19 09:19:35 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2023-07-04 13:54:03 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:
Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego, obejmująca część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 432, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec–Zdrój, więcej»

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

2023-07-04 13:43:27 Obwieszczenia

więcej»

POSTANOWIENIE

2023-06-30 18:42:11 Obwieszczenia

z dnia 30.06.2023 znak: RIG-III.6724.5.2023 w sprawie wstępnej opinii projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Zagórzany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 80/2 o powierzchni 0,84 stanowiącą drogę gminną. więcej»

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2023-06-29 13:08:15 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2023-06-29 08:42:10 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 20.06.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-06-28 13:32:15 Obwieszczenia

Zaproszenie do składania ofert "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". więcej»

POSTANOWIENIE NR 54/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

2023-06-23 09:03:49 Obwieszczenia

POSTANOWIENIE NR 54/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 31 maja 2023 r.w sprawie zmian w podziale Gminy Solec-Zdrój na stałe obwody głosowania więcej»

OGŁOSZENIE

2023-06-22 09:19:24 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 20.06.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Opowieści Starego Kufra”. więcej»