Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej w postaci dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2022-05-30 11:53:17 Obwieszczenia

więcej»

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

2022-05-23 22:43:03 Obwieszczenia

Gmina Solec – Zdrój informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę sztucznej choinki świątecznej wraz z elementami dekoracyjnymi z pierwszym montażem i szkoleniem pracowników jako najkorzystniejsza została wybrana oferta więcej»

OBWIESZCZENIE

2022-05-20 14:42:51 Obwieszczenia

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 więcej»

Ogłoszenie

2022-05-10 12:51:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku niżej wymienionego zadania publicznego więcej»

Informacja

2022-05-10 08:17:30 Obwieszczenia

o wyniku nieograniczonego II przetargu ustnego przeprowadzonego w dniu 25.04.2022 o godzinie 10.00 więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-05-10 06:00:04 Obwieszczenia

więcej»

Zapytanie ofertowe

2022-05-09 08:45:36 Obwieszczenia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sztucznej choinki świątecznej wraz z elementami dekoracyjnymi z pierwszym montażem i szkoleniem pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. więcej»

Ogłoszenie

2022-05-05 10:01:31 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 26.04.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebującym „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Informacja o wynorze najkorzystiejszej oferty

2022-04-28 09:41:36 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2022-04-28 09:00:22 Obwieszczenia

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.04.2022 więcej»