Ogłoszenie

2020-01-16 08:50:29 Obwieszczenia

„Poszerzenie oferty miejscowości uzdrowiskowej poprzez udostępnianie wystawy dotyczącej historii Solca – Zdroju i jego mieszkańców” więcej»

Ogłoszenie

2020-01-07 11:52:24 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2020-2021” więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania

2020-01-03 12:50:37 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE

2019-12-31 08:57:06 Obwieszczenia

ZESPÓŁ RURALISTYCZNY WSI I UZDROWISKA. Pocz. XIV, XIX – XX w. więcej»

Ogłoszenie

2019-12-30 23:55:33 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2020 roku. więcej»

Z A W I A D O M I E N I E

2019-12-27 11:25:05 Obwieszczenia

Na podstawie art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 209 położonej w miejscowości Żuków. więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2021”

2019-12-18 18:28:49 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs na realizację w roku 2020 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2021” zwanego dalej Programem. więcej»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

2019-12-17 10:36:03 Nabór

więcej»

Zawiadomienie

2019-12-09 08:55:38 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z wniosku Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 209 położonej w miejscowości Żuków więcej»

Ogłoszenie

2019-12-02 10:08:32 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS) w 2020 roku. więcej»