OGŁOSZENIE O NABORZE

2022-06-30 09:28:57 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. obsługi programów środowiskowych w Referacie Organizacyjnym Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Zapytanie o cenę na wykonanie operatu szacunkowego

2022-06-24 22:09:47 Obwieszczenia

Zapytanie o cenę na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości jako przedmiot prawa własności oraz wartość rynkową nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego
więcej»

Informacja

2022-06-21 11:56:48 Obwieszczenia

o wykorzystaniu dotacji uzdrowiskowej więcej»

Ogłoszenie

2022-06-20 13:45:19 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.06.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC – ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2022-06-03 07:58:51 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 i 583), Wójt Gminy Solec-Zdrój do dnia 31 maja 2022r. przedstawił Radzie Gminy Solec-Zdrój „Raport o stanie Gminy Solec-Zdrój za rok 2021” stanowiący kompendium wiedzy na temat działalności Wójta oraz organów samorządowych w 2021 roku. więcej»

Zaproszenie na spotkanie w ramach OSI ŚU 20 czerwca 2022 r.

2022-06-02 10:28:12 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027. więcej»

INFORMACJA

2022-05-31 13:18:55 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. więcej»

INFORMACJA

2022-05-31 13:13:15 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. więcej»

INFORMACJA

2022-05-31 13:09:18 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. więcej»

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej w postaci dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2022-05-30 11:53:17 Obwieszczenia

więcej»