Ogłoszenie - III nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów w miejscowości Solec-Zdrój

2022-10-24 06:17:27 Obwieszczenia

więcej»

„Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród seniorów i mieszkańców gminy”.

2022-10-20 10:20:53 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 19.10.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zawiadomienie

2022-10-03 11:34:27 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowo-leśnych położonych na terenie obrębów ewidencyjnych: Chinków, Piasek Mały, Piestrzec, Strażnik, Wełnin, Włosnowice, Zagajów, Kolonia Zagajów, Zborów, Żuków. więcej»

„Tajemnice Starego Kufra – odkrywamy nasze dziedzictwo lokalne”.

2022-09-28 11:32:38 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.09.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Ogłoszenie - praca na zastępstwo

2022-09-21 09:54:36 Nabór

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04) w związku z nieobecnością usprawiedliwioną inspektora ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska w Solcu-Zdroju zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. więcej»

Ogłoszenie

2022-09-20 13:00:05 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.09.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2022-08-18 10:44:58 Obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2022r. więcej»

Ogłoszenie

2022-08-10 09:26:43 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 25.07.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

Ogłoszenie

2022-08-02 16:36:32 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 25.07.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2022-08-01 09:19:44 Obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2022 więcej»