ZAPYTANIE OFERTOWE

2022-03-07 12:29:40 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na poniżej opisany przedmiot zamówienia. więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2022-03-02 13:26:23 Obwieszczenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2022-2023” więcej»

Ogłoszenie

2022-02-16 11:48:09 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 10.02.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Solcu-Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania więcej»

Poszerzenie oferty kulturalnej Solca – Zdroju poprzez przygotowanie wystawy pn. „Soleckie reminiscencje w fotografii Ludwika Grabowskiego”.

2022-01-19 09:42:03 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 05.01.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.01.2022 roku

2022-01-19 09:17:53 Obwieszczenia

Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.01.2022 roku znak: ŚO-V.7422.34.2021 o ustanowieniu w koncesji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8.12.2021 roku znak: ŚO-V.7422.34.2021 na wydobywanie wód leczniczych ze złoża "Dar Natury" granic obszaru i terenu górniczego "Piestrzec". więcej»

Informacja

2022-01-13 07:30:10 Obwieszczenia

o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę gruntów w miejscowości Solec-Zdrój. więcej»

OGŁOSZENIE

2022-01-11 08:04:31 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2022 roku więcej»

OGŁOSZENIE

2022-01-11 07:20:23 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 05.01.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Sprostowanie dot. przetargu na dzierżawę gruntów w m. Solec-Zdrój

2022-01-03 13:25:01 Obwieszczenia

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dn. 29.12.2021 o zmianie terminu I przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów w m Solec-Zdrój więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2021-12-29 23:29:44 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdroju dokonuje zmiany terminu i przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów w m. Solec-Zdrój więcej»