Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. obsługi programów środowiskowych w Referacie Organizacyjnym Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2022-07-22 10:45:29 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektor ds. obsługi programów środowiskowych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniona: Pani Aleksandra Szostak-Kaczor zamieszkała w miejscowości Zagórzany
więcej»

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

2022-07-22 10:13:20 Obwieszczenia

dniach 20.05–24.06.2022r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027. Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu. więcej»

OGŁOSZENIE

2022-06-30 15:45:35 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.06.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC – ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w roku 2021 w gminie Solec-Zdrój

2022-06-30 13:32:53 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2022-06-30 09:28:57 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. obsługi programów środowiskowych w Referacie Organizacyjnym Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Zapytanie o cenę na wykonanie operatu szacunkowego

2022-06-24 22:09:47 Obwieszczenia

Zapytanie o cenę na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości jako przedmiot prawa własności oraz wartość rynkową nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego
więcej»

Informacja

2022-06-21 11:56:48 Obwieszczenia

o wykorzystaniu dotacji uzdrowiskowej więcej»

Ogłoszenie

2022-06-20 13:45:19 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.06.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC – ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2022-06-03 07:58:51 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 i 583), Wójt Gminy Solec-Zdrój do dnia 31 maja 2022r. przedstawił Radzie Gminy Solec-Zdrój „Raport o stanie Gminy Solec-Zdrój za rok 2021” stanowiący kompendium wiedzy na temat działalności Wójta oraz organów samorządowych w 2021 roku. więcej»

Zaproszenie na spotkanie w ramach OSI ŚU 20 czerwca 2022 r.

2022-06-02 10:28:12 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027. więcej»