Ogłoszenie o wyborze oferty

2022-03-24 08:24:38 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2022-2023”
więcej»

OGŁOSZENIE

2022-03-24 08:03:37 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.03.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Otwarty konkurs ofert

2022-03-17 08:32:09 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2022 więcej»

OGŁOSZENIE

2022-03-16 09:20:43 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.03.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2022-03-07 12:29:40 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na poniżej opisany przedmiot zamówienia. więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2022-03-02 13:26:23 Obwieszczenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2022-2023” więcej»

Ogłoszenie

2022-02-16 11:48:09 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 10.02.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Solcu-Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania więcej»

Poszerzenie oferty kulturalnej Solca – Zdroju poprzez przygotowanie wystawy pn. „Soleckie reminiscencje w fotografii Ludwika Grabowskiego”.

2022-01-19 09:42:03 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 05.01.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.01.2022 roku

2022-01-19 09:17:53 Obwieszczenia

Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.01.2022 roku znak: ŚO-V.7422.34.2021 o ustanowieniu w koncesji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8.12.2021 roku znak: ŚO-V.7422.34.2021 na wydobywanie wód leczniczych ze złoża "Dar Natury" granic obszaru i terenu górniczego "Piestrzec". więcej»

Informacja

2022-01-13 07:30:10 Obwieszczenia

o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę gruntów w miejscowości Solec-Zdrój. więcej»