Obwieszczenie

2020-04-22 09:40:25 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej w miejscowości Świniary, gm. Solec - Zdrój.
więcej»

Obwieszczenie

2020-04-09 14:32:01 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój w ślad za obwieszczeniem z dnia 09.03.2020 po wniesieniu korekty na wniosek inwestora co do zakresu inwestycji dotyczącej LICP, poprzez wykreślenie działki nr 98 i dopisanie działki 153 oraz 99 w obrębie m. Świniary ponownie zawiadamia: więcej»

Zapytanie ofertowe - na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

2020-04-07 11:40:33 Obwieszczenia

więcej»

Dot. dzierżawy działki nr 180 w miejscowości Włosnowice gm. Solec-Zdrój

2020-04-02 14:22:00 Obwieszczenia

więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2020-03-27 11:57:09 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży. więcej»

Obwieszczenie

2020-03-26 13:30:24 Obwieszczenia

Zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój" więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-03-13 14:27:57 Obwieszczenia

dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko Zdrój i Solec Zdrój”. więcej»

Obwieszczenie

2020-03-09 10:31:57 Obwieszczenia

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:
Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2020-03-02 09:59:49 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu w miejscowości Włosnowice więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

2020-01-31 13:54:23 Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej»