OGŁOSZENIE

2021-12-06 09:42:29 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 02.12.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zawiadomienie

2021-11-26 08:26:17 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości więcej»

Zawiadomienie

2021-11-25 14:15:06 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości więcej»

Zawiadomienie

2021-11-09 08:20:51 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 240 o powierzchni 0,1265 ha położonej w m. Piestrzec więcej»

Zawiadomienie

2021-11-09 08:18:55 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 31 o powierzchni 0,2100 ha położonej w m. Solec - Zdrój więcej»

Obwieszczenie

2021-11-04 08:33:24 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn: Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie. więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec - Zdrój

2021-11-02 10:33:59 Obwieszczenia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec – Zdrój na terenie Gminy Solec – Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej»

Zawiadomienie

2021-10-22 14:40:22 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 240 o powierzchni 0,1265 ha położonej w Piestrzcu więcej»

Zawiadomienie

2021-10-22 14:37:53 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 31 o powierzchni 0,2100 ha położonej w Solcu-Zdroju więcej»

ZAWIADOMIENIE

2021-10-05 14:38:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój zawiadamia, że w dniu 05.10.2021r. wydał pozytywną opinię wstępnego projektu podziału działki o nr ewid. 240 położonej w obrębie miejscowości Piestrzec (strażnica OSP), gm. Solec - Zdrój, (Postanowienie Znak: RIG-III.6724.10.2021)
więcej»