Obwieszczenie

2023-12-01 13:32:00 Obwieszczenia

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego znak: KR.ZUZ.4.4210.124.2023.PA z dnia 30.11.2023 r więcej»

Obwieszczenie

2023-12-01 13:26:45 Obwieszczenia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu, znak: KR.ZUZ.4.421.261.2019.ES z dnia 04.05.2020r. dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Solec - Zdrój”. więcej»

Zapytanie ofertowe

2023-11-20 11:18:10 Obwieszczenia

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

Zapytanie ofertowe

2023-11-20 10:58:57 Obwieszczenia

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

Informacja

2023-11-07 13:39:03 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój sprzeda: Wyparkę próżniową.
więcej»

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2023-10-31 10:31:53 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2023-10-26 13:38:53 Obwieszczenia

więcej»

obwieszczenie

2023-10-24 11:46:01 Obwieszczenia

więcej»

PGW WODY POLSKIE - OBWIESZCZENIE -KR.ZUZ.4.4213.19.2022.PA

2023-10-24 11:27:42 Obwieszczenia

więcej»

Protokół z przeprowadzonej w dniu 18 października 2023r. dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2023-10-20 12:04:32 Obwieszczenia

więcej»