OGŁOSZENIE

2022-01-11 07:20:23 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 05.01.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Sprostowanie dot. przetargu na dzierżawę gruntów w m. Solec-Zdrój

2022-01-03 13:25:01 Obwieszczenia

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dn. 29.12.2021 o zmianie terminu I przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów w m Solec-Zdrój więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2021-12-29 23:29:44 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdroju dokonuje zmiany terminu i przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów w m. Solec-Zdrój więcej»

OGŁOSZENIE

2021-12-22 08:58:30 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert na świadczenie usług operatora w związku z dofinansowaniem w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2022 na następujących liniach komunikacyjnych. więcej»

Obwieszczenie

2021-12-14 12:25:03 Obwieszczenia

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9.12.2021 roku znak: ŚO.7422.34.2021 o wydaniu koncesji na wydobywanie wód leczniczych ze złoża "Dar Natury" otworami "Dar Natury" i "Dar Natury 2" zlokalizowanymi w obrębie 0006 Piestrzec w gminie Solec-Zdrój więcej»

OGŁOSZENIE

2021-12-14 10:42:28 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS) w 2022 roku. więcej»

OGŁOSZENIE

2021-12-13 08:42:30 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 02.12.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

INFORMACJA WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2021-12-06 22:45:07 Obwieszczenia

z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Solec-Zdrój" więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2021-12-06 13:48:36 Obwieszczenia

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów w miejscowości Solec-Zdrój więcej»

OGŁOSZENIE

2021-12-06 09:42:29 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 02.12.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»