Obwieszczenie

2020-10-13 14:48:31 Obwieszczenia

Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn:
Budowa i przebudowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego napięcia oraz budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 459 i 460, położoną w miejscowości Zielonki, gmina Solec–Zdrój,
więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2020-10-13 13:25:49 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.12.2020

2020-10-13 09:11:36 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 882 w miejscowości Piasek Mały więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.13.2020

2020-10-13 09:10:04 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 93 w miejscowości Strażnik więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.14.2020

2020-10-13 09:08:28 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 629 w miejscowości Strażnik więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.15.2020

2020-10-13 09:06:35 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 1186 w miejscowości Żuków więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.16.2020

2020-10-13 09:01:52 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 1188 w miejscowości Żuków więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-10-12 14:34:03 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie o naborze

2020-10-12 13:16:44 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Środowiska w Solcu-Zdroju. więcej»

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M stanowiącego własność Urzędu Gminy Solec-Zdrój

2020-10-08 12:38:58 Obwieszczenia

więcej»