Zawiadomienie

2021-10-04 14:10:27 Obwieszczenia

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia Lokalizacji Celu Publicznego dla inwestycji pn:
Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie
więcej»

OGŁOSZENIE

2021-09-17 10:00:23 Obwieszczenia

W związku z przystąpieniem przez samorządy tworzące Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) do sporządzenia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2021–2027, Wójt Gminy Solec-Zdrój zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze, sprzyjających jego rozwojowi w perspektywie do 2027 roku. więcej»

Zawiadomienie

2021-09-10 10:00:59 Obwieszczenia

Korekta do wniosku o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2021-09-02 08:31:06 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie

2021-09-01 10:07:18 Obwieszczenia

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego więcej»

Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 27.08.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju

2021-08-30 14:30:58 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie

2021-08-30 09:27:46 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu:
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska)
więcej»

Ogłoszenie

2021-08-25 12:46:14 Obwieszczenia

Informacja o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego więcej»

Zawiadomienie

2021-08-24 09:47:10 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój zawiadamia, że w dniu 24.08.2021r. wydał decyzję Znak: RIG-III.6831.11.2021 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości dz. o nr ewid. 591 ark. 1 położonej w Zborowie (droga dojazdowa do DPS)
więcej»

Zawiadomienie

2021-08-18 14:17:15 Obwieszczenia

Zawiadomienie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi powiatowej nr 1008T Ludwinów-Parchocin-Podwale więcej»