Zapytanie ofertowe

2021-04-01 14:27:18 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych. więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2021-03-29 12:55:37 Obwieszczenia

na realizację w roku 2021 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2021” więcej»

Decyzja Starosty Buskiego

2021-03-26 14:47:21 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2021-03-25 14:34:42 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2021-03-25 13:59:45 Obwieszczenia

O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 ROKU więcej»

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2021-03-22 14:39:29 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie dot. stacji telefonii Komórkowej w Świniarach

2021-03-16 13:06:55 Obwieszczenia

Obwieszczenie dot. stacji telefonii komórkowej w m Świniary, dz. nr ewid. 541 więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2021-03-12 13:51:25 Obwieszczenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią gazową cieku Struga Zborowska więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego

2021-02-26 14:11:46 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wełnin oznaczonych nr działek: 148, 285, 287 więcej»

Ogłoszenie

2021-02-25 09:03:32 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2021 więcej»