Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. podatników i opłat w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2019-11-05 10:04:00 Nabór

więcej»

OGŁOSZENIE

2019-10-18 12:19:45 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.10.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE

2019-10-10 14:43:16 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.10.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie

2019-10-01 07:53:05 Obwieszczenia

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji LICP więcej»

Zapytanie ofetrowe Rozgraniczenie działek w m. Zborów

2019-09-26 13:02:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

Ogłoszenie o naborze

2019-09-17 14:35:09 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. podatków i opłat w referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju więcej»

Obwieszczenie

2019-09-16 09:22:29 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie warunków LICP więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2019-09-11 13:39:20 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2019-09-10 13:42:28 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania LICP więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-09-05 12:05:01 Obwieszczenia

więcej»