Informacja

2019-05-28 10:12:52 Obwieszczenia

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. więcej»

Ogłoszenie

2019-05-27 14:30:28 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie

2019-05-23 12:52:22 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 14.05.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

Ogłoszenie

2019-05-15 12:33:48 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 14.05.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-05-13 11:14:27 Obwieszczenia

Załącznik do Zarządzenia nr 47/2019 więcej»

OGŁOSZENIE

2019-05-02 10:14:56 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 26.04.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Poznajemy Polskę”. więcej»

Ogłoszenie

2019-04-09 11:45:52 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.03.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego

2019-04-08 07:57:33 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie

2019-04-02 11:02:51 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.03.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2019-03-12 09:19:06 Obwieszczenia

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój” więcej»