Obwieszczenie

2020-10-20 14:45:25 Obwieszczenia

więcej»

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

2020-10-19 11:04:27 Obwieszczenia

Pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M stanowiącego własność Urzędu Gminy Solec-Zdrój więcej»

Obwieszczenie

2020-10-13 14:48:31 Obwieszczenia

Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn:
Budowa i przebudowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego napięcia oraz budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 459 i 460, położoną w miejscowości Zielonki, gmina Solec–Zdrój,
więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2020-10-13 13:25:49 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.12.2020

2020-10-13 09:11:36 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 882 w miejscowości Piasek Mały więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.13.2020

2020-10-13 09:10:04 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 93 w miejscowości Strażnik więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.14.2020

2020-10-13 09:08:28 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 629 w miejscowości Strażnik więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.15.2020

2020-10-13 09:06:35 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 1186 w miejscowości Żuków więcej»

Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.16.2020

2020-10-13 09:01:52 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 1188 w miejscowości Żuków więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-10-12 14:34:03 Obwieszczenia

więcej»