Zapytanie ofertowe – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

2017-08-23 00:14:32 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-08-17 13:55:32 Obwieszczenia

o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie - rozbudowa budynku OSP Świniary

2017-07-25 14:20:44 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
zawiadamiam
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-07-25 11:31:18 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 13.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE

2017-07-18 07:31:30 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn.
„OPOWIEŚCI STAREGO KUFRA - ORGANIZACJA WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU”
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-07-17 07:49:35 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 13.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. VII Piknik Rodzinny – Dzień Niezapominajki – Zborów 2017”. więcej»

OGŁOSZENIE

2017-07-11 10:23:03 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zapytanie ofertowe - na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

2017-07-11 08:08:58 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

Informacja o wyborze ofert

2017-07-10 13:03:03 Obwieszczenia

Informuję, iż w wyniku zapytania ofertowego z dnia 19.06.2017 roku na Wykonanie tabliczek edukacyjnych (gatunkowych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju oferta została złożona przez firmę Pracownia Plastyczna „Studio 22” Stefan Gawroński ul. Moniuszki 8/4, 78-320 Połczyn Zdrój i z tą firmą podpisana zostanie umowa.
więcej»

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

2017-07-10 08:33:01 Obwieszczenia

Wyznaczam do dnia 30 czerwca 2018 r. termin składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalenia wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie. więcej»