Ogłoszenie

2019-12-02 10:08:32 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS) w 2020 roku. więcej»

Decyzja - Państwowe Gospodarstwo Wodne

2019-11-29 15:11:35 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie o naborze

2019-11-26 13:37:03 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Zawiadomienie

2019-11-13 12:38:08 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07 ze zm.) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 209 położonej w miejscowości Żuków więcej»

Ogłoszenie

2019-11-13 11:44:56 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 05.11.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Ogłoszenie

2019-11-06 08:32:27 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 05.11.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Świniarach o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. podatników i opłat w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2019-11-05 10:04:00 Nabór

więcej»

OGŁOSZENIE

2019-10-18 12:19:45 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.10.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE

2019-10-10 14:43:16 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.10.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie

2019-10-01 07:53:05 Obwieszczenia

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji LICP więcej»