OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024 ROKU

2024-03-04 13:23:48 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Solec-Zdrój w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój. więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 28.02.2024r.

2024-03-04 08:26:27 Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 28.02.2024r. znak: AB.670.4.9.2023 dotyczące wydania w dniu 28.02.2024r. decyzji znak: AB.670.4.9.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 3 Piasek Mały w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 lutego 2024 r.

2024-02-28 10:51:57 Obwieszczenia

zmieniające obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r. więcej»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu z dnia 23.02.2024r.

2024-02-28 08:09:20 Obwieszczenia

znak: KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA o wydaniu w dniu 20.02.2024 r. postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 30.11.2023 r. znak: KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Busko – Zdrój z siedzibą przy al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.
więcej»

Obwieszczenie

2024-02-21 08:43:52 Obwieszczenia

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia o wydaniu w dniu 19.02.2024 r. postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 30.11.2023 r. znak: KR.ZUZ.4.4210.124.2023.PA, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Busko – Zdrój z siedzibą przy al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój. więcej»

Obwieszczenie

2024-02-15 08:10:06 Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 12.02.2024r. znak: AB.670.4.9.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej -zadanie nr 3 Piasek Mały w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.
więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego Znak: AB.670.4.8.2023

2024-02-09 09:11:11 Obwieszczenia

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.02.2024 roku wydałem decyzję znak AB.670.4.8.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej»

OGŁOSZENIE

2024-02-08 13:19:54 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2024 więcej»

OGŁOSZENIE/ZAWIADOMIENIE

2024-02-07 12:57:25 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 80/2 położonej w miejscowości Zagórzany zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstały nowo utworzone działki więcej»

Ogłoszenie o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert

2024-01-26 10:07:27 Obwieszczenia

na realizację w 2024 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2024-2025” więcej»