Ogłoszenie o naborze

2020-08-03 07:43:06 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi interesanta w Referacie Organizacyjnym, Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Ogłoszenie

2020-07-24 10:45:05 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 20.07.2020 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie

2020-07-22 10:42:56 Obwieszczenia

Pismo do SKO w sprawie odwołania się od decyzji Wójta Gminy w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości o numerze ewidencyjnym 541, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec-Zdrój, dla inwestycji pole-gającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej więcej»

Obwieszczenie

2020-07-21 08:32:17 Obwieszczenia

Obwieszczenie SKO dot. odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.02.2013r. znak GPŚ.I.6220.6.2012r. więcej»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2020-07-16 14:28:38 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniony: Pan Jacek Bławat zamieszkały w miejscowości Nieciesławice więcej»

Obwieszczenie

2020-07-14 11:58:11 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn:
Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości w miejscowościach Świniary i Zielonki:
więcej»

Ogłoszenie

2020-07-13 12:15:34 Obwieszczenia

O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU więcej»

Obwieszczenie

2020-07-09 12:46:15 Obwieszczenia

STAROSTA BUSKI zawiadamia o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.10.2020 z dnia 02.07.2020r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obręb 12 Włosnowice, gmina Solec-Zdrój. obejmującej działkę nr 31 więcej»

Obwieszczenie

2020-07-09 10:44:35 Obwieszczenia

Obwieszczenie SKO dot. umorzenia postępowania wszczętego na wniosek Malinowych Hoteli Sp. z o.o. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.02.2013r. znak GPŚ.I.6220.6.2012r. więcej»

Ogłoszenie o naborze

2020-06-26 14:58:45 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. drogownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»