Dot. dzierżawy działki nr 180 w miejscowości Włosnowice gm. Solec-Zdrój

2020-04-02 14:22:00 Obwieszczenia

więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2020-03-27 11:57:09 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży. więcej»

Obwieszczenie

2020-03-26 13:30:24 Obwieszczenia

Zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój" więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-03-13 14:27:57 Obwieszczenia

dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko Zdrój i Solec Zdrój”. więcej»

Obwieszczenie

2020-03-09 10:31:57 Obwieszczenia

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:
Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2020-03-02 09:59:49 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu w miejscowości Włosnowice więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

2020-01-31 13:54:23 Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej»

KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

2020-01-30 09:49:12 Obwieszczenia

Informujemy, że na wszystkich instalacjach solarnych wykonanych przez konsorcjum firm Wiktor i Eco-Team w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne wraz z wymianą czynnika obiegowego (glikol). więcej»

Ogłoszenie

2020-01-23 08:42:01 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 13.01.2020 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie

2020-01-21 08:58:28 Obwieszczenia

Na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) oraz § 18b ust 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 661; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1886) niniejszym zawiadamiam o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków Gminy Solec – Zdrój karty adresowej zabytku więcej»