Zapytanie ofetrowe Rozgraniczenie działek w m. Zborów

2019-09-26 13:02:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

Ogłoszenie o naborze

2019-09-17 14:35:09 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. podatków i opłat w referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju więcej»

Obwieszczenie

2019-09-16 09:22:29 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie warunków LICP więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2019-09-11 13:39:20 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2019-09-10 13:42:28 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania LICP więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-09-05 12:05:01 Obwieszczenia

więcej»

Informacja

2019-08-30 12:05:31 Obwieszczenia

Informacja dot. dzierżawy gruntu o pow. 50m2 stanowiący działkę nr 363/16 w miejscowości Zborów więcej»

Informacja

2019-08-29 11:45:32 Obwieszczenia

Informacja dot. dzierżawy gruntu o pow. 120m2 stanowiący cześć działki nr 360/1 w miejscowości Solec-Zdrój więcej»

Ogłoszenie

2019-08-26 23:14:30 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec – Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019” więcej»

Zapytanie ofertowe

2019-08-12 13:27:01 Obwieszczenia

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. więcej»