ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2017-06-19 10:30:31 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2017-06-14 12:24:30 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r.. poz. 1490.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-06-09 07:44:54 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 31.05.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OGŁOSZENIE

2017-06-02 13:13:30 Obwieszczenia

„X IMIENINY JANA I JANINY – ORGANIZACJA IMPREZY SOBÓTKOWEJ W SOLCU-ZDROJU ” więcej»

OGŁOSZENIE

2017-05-31 12:05:51 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-05-30 10:34:38 Obwieszczenia

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie prawnego i faktycznego przebiegu granic drogi (działki) przez określenie położenia punktów i linii granicznych. Utrwalenie punktów granicznych znakami granicznymi betonowymi oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-05-29 13:30:43 Obwieszczenia

formuję, iż w wyniku zapytania ofertowego na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Solec-Zdrój oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu wpłynęło 3 oferty.
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-05-26 07:34:46 Obwieszczenia

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU więcej»

OGŁOSZENIE

2017-05-26 07:26:38 Obwieszczenia

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ , UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ W OKRESIE OD 1.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU więcej»

Zapytanie ofertowe

2017-05-23 12:42:28 Obwieszczenia

Przewóz w dniu 06.06.2017 roku dzieci ze szkoły podstawowej klasy I - IV wraz z opiekunami w ramach wycieki przyrodniczej do Świętokrzyskiego Parku Narodowego wg harmonogramu więcej»