Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-09-05 12:05:01 Obwieszczenia

więcej»

Informacja

2019-08-30 12:05:31 Obwieszczenia

Informacja dot. dzierżawy gruntu o pow. 50m2 stanowiący działkę nr 363/16 w miejscowości Zborów więcej»

Informacja

2019-08-29 11:45:32 Obwieszczenia

Informacja dot. dzierżawy gruntu o pow. 120m2 stanowiący cześć działki nr 360/1 w miejscowości Solec-Zdrój więcej»

Ogłoszenie

2019-08-26 23:14:30 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec – Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019” więcej»

Zapytanie ofertowe

2019-08-12 13:27:01 Obwieszczenia

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. więcej»

Ogłoszenie

2019-08-06 14:24:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w roku 2019. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-08-01 14:09:06 Obwieszczenia

więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-07-25 14:40:16 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2019-07-18 07:45:21 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 04.07.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2019-07-15 10:52:41 Obwieszczenia

więcej»