Obwieszczenie

2023-12-15 14:55:38 Obwieszczenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przyjęciu zmian zarządzeń ustanawiających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 więcej»

OGŁOSZENIE

2023-12-05 09:41:15 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS) w 2024 roku. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-12-04 09:51:16 Obwieszczenia

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na „Usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy Solec-Zdrój”
więcej»

Obwieszczenie

2023-12-01 13:35:24 Obwieszczenia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego, znak: KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA z dnia 30.11.2023r. więcej»

Obwieszczenie

2023-12-01 13:32:00 Obwieszczenia

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego znak: KR.ZUZ.4.4210.124.2023.PA z dnia 30.11.2023 r więcej»

Obwieszczenie

2023-12-01 13:26:45 Obwieszczenia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu, znak: KR.ZUZ.4.421.261.2019.ES z dnia 04.05.2020r. dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Solec - Zdrój”. więcej»

Zapytanie ofertowe

2023-11-20 11:18:10 Obwieszczenia

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

Zapytanie ofertowe

2023-11-20 10:58:57 Obwieszczenia

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

Informacja

2023-11-07 13:39:03 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój sprzeda: Wyparkę próżniową.
więcej»

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2023-10-31 10:31:53 Obwieszczenia

więcej»