Ogłoszenie

2019-05-15 12:33:48 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 14.05.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-05-13 11:14:27 Obwieszczenia

Załącznik do Zarządzenia nr 47/2019 więcej»

OGŁOSZENIE

2019-05-02 10:14:56 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 26.04.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Poznajemy Polskę”. więcej»

Ogłoszenie

2019-04-09 11:45:52 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.03.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego

2019-04-08 07:57:33 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie

2019-04-02 11:02:51 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.03.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2019-03-12 09:19:06 Obwieszczenia

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój” więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU

2019-03-11 12:10:50 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) na terenie Gminy Solec-Zdrój w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-03-11 10:21:18 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - zapytanie ofertowe nr 8.3.2-1/20198

2019-02-21 13:35:59 Obwieszczenia

więcej»