Uwaga ! Uwaga !

2016-12-12 09:52:20 Obwieszczenia

Nieodpłatna pomoc prawna więcej»

Ogłoszenie

2016-12-01 12:42:27 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2017 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS). więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2016-11-29 09:21:09 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz.1774 j.t. z dnia 2015.11.03) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój
więcej»

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2016-11-10 13:36:17 Obwieszczenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój informuje, że w dniu 24.10.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Dobry Zawód - Lepsze Życie"

więcej»

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług w zakresie publicznego transportu drogowego

2016-11-07 09:16:50 Obwieszczenia

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług w zakresie publicznego transportu drogowego więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH

2016-11-03 12:42:35 Obwieszczenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój informuje, że w dniu 24.10.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Dobry Zawód - Lepsze Życie” więcej»

OBWIESZCZENIE

2016-10-26 10:41:01 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Nowy Korczyn więcej»

OGŁOSZENIE

2016-10-21 13:33:24 Obwieszczenia

OGŁOSZENIE więcej»

Uwaga ! Uwaga ! Nieodpłatna pomoc prawna

2016-10-19 08:52:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje niniejszym mieszkańców Gminy Solec-Zdrój, że 1 stycznia 2017 roku w Solcu-Zdroju rozpoczął działalność Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. więcej»

Obwieszczenie

2016-10-18 10:05:52 Obwieszczenia

O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej»