OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2016-10-17 14:29:17 Obwieszczenia

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2016-10-14 10:04:32 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój.
więcej»

OGŁOSZENIE

2016-10-13 11:50:06 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 12.10.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalngo SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „OD SOLCA DO
SOLCA-ZDROJU. UDOSTĘPNIANIE WYSTAW DOTYCZĄCYCH SOLCA-ZDROJU”
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2016-10-12 13:51:21 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz.1774 j.t. z dnia 2015.11.03) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój
więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2016-10-03 09:23:02 Obwieszczenia

O możliwości składnia uwag i wniosków do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu - dotyczy obrębu ewidencyjnego Kików więcej»

OBWIESZCZENIE

2016-09-22 13:51:17 Obwieszczenia

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2016-08-18 11:33:02 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży : więcej»

OGŁOSZENIE

2016-08-16 12:14:01 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2016 roku więcej»

OGŁOSZENIE

2016-08-16 12:06:00 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.08.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „XXV Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy w Solcu-Zdroju”.
Termin realizacji zadania od 19 sierpnia 2016 do 29 października 2016 roku.
Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 2.000 zł.

więcej»

OGŁOSZENIE

2016-08-08 14:33:02 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 08.08.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „XXV Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy w Solcu-Zdroju”. więcej»