OBWIESZCZENIE

2016-02-15 09:08:53 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-02-12 14:18:24 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 03.02.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „SOLEC ZDRÓJ” o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „OD SOLCA DO SOLCA-ZDROJU ORGANIZACJA CYKLU WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU I JEGO MIESZKAŃCÓW”

więcej»

OGŁOSZENIE

2016-02-04 11:58:45 Obwieszczenia

„OD SOLCA DO SOLCA-ZDROJU ORGANIZACJA CYKLU WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU I JEGO MIESZKAŃCÓW” więcej»

Obwieszczenie

2016-01-22 09:59:21 Obwieszczenia

Wójta Gminy Solec-Zdrój o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko" ustaleń przedmiotowej zmiany. więcej»

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2016/S 008-009106

2016-01-13 09:16:43 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIA

2016-01-05 08:15:25 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie

2015-12-30 09:20:46 Obwieszczenia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego więcej»

Ogłoszenie

2015-12-30 09:11:04 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2016 roku. więcej»

Zawiadomienie

2015-12-09 11:27:00 Obwieszczenia

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA, t.j. Dz.U. 2013 poz, 267 ze zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów.
więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2015-11-26 08:49:08 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, Gmina Solec-Zdrój oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko” ustaleń przedmiotowej zmiany. więcej»