Informacja

2018-05-30 13:19:32 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. więcej»

OGŁOSZENIE

2018-05-29 10:09:23 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 25.05.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2018-05-18 13:52:32 Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2018-05-17 12:10:11 Obwieszczenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w roku 2018 więcej»

Zawiadomienie

2018-05-15 11:34:35 Obwieszczenia

o wszczęciu postepowania więcej»

OGŁOSZENIE

2018-05-07 08:46:15 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 11.04.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE

2018-04-27 15:38:04 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 11.04.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie

2018-04-27 12:19:48 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Solec-Zdrój więcej»

Utylizacja wyrobów zawierających azbest w 2018 roku

2018-04-27 08:54:34 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje mieszkańców zainteresowanych utylizacją wyrobów zawierających azbest w 2018 roku, że można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie do tut. Urzędu. Wybrany został już wykonawca zadania, a Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zadanie planowane jest do realizacji od 1.06.2018 roku do 31.10.2018 roku. W przypadku dużej ilości wniosków o zakwalifikowaniu do realizacji w 2018 roku decydować będzie kolejność zgłoszeń. więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-04-17 09:15:59 Obwieszczenia

Dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2018r. więcej»