Dzierżawa gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym ( na okres do lat 3)

2015-04-01 08:59:58 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania ofert na dzierżawę w trybie bezprzetargowym następującej nieruchomości. więcej»

Wykaz osób którym udzielono ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym w roku 2014.

2015-03-30 09:31:21 Obwieszczenia

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku -zwolnienie z tytułu utworzenia nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - o podatku rolnym (Tekst jednolity z 2006 r. -Dz.U.Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) więcej»

Wykaz osób którym udzielono ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym w roku 2014.

2015-03-30 09:31:18 Obwieszczenia

Ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym. więcej»

Wykaz osób którym udzielono ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym w roku 2014.

2015-03-30 09:30:18 Obwieszczenia

Ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym. więcej»

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2014.

2015-03-24 10:46:35 Obwieszczenia

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2014. więcej»

INFORMACJA

2015-02-17 13:01:29 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje , że konkurs ogłoszony w dniu 19 stycznia 2015 roku dotyczący naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2015 nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.

Termin składania wniosków upłynął dnia 9 lutego 2015 roku. więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2015-01-20 10:06:10 Obwieszczenia

o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Ogłoszenie

2015-01-08 11:03:12 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2015 roku. więcej»

Ogłoszenie

2014-12-10 10:01:16 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2015 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS). więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2014-12-03 10:12:30 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży więcej»