OGŁOSZENIE

2023-06-01 08:04:18 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 22.05.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących Wielki Grosz przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

INFORMACJA

2023-05-31 11:41:15 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2022 roku udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty , w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia więcej»

INFORMACJA

2023-05-31 11:19:13 Obwieszczenia

Wykaz osób fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. więcej»

INFORMACJA

2023-05-31 10:48:00 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. więcej»

OGŁOSZENIE

2023-05-30 09:30:24 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 29.05.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

INFORMACJA

2023-05-29 12:41:53 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej w postaci dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników więcej»

OGŁOSZENIE

2023-05-24 09:33:56 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 22.05.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących Wielki Grosz przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

Ogłoszenie

2023-04-13 13:26:06 Nabór

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju zatrudni na stanowisko pracy w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym. więcej»

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji

2023-04-12 11:08:24 Obwieszczenia

Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 305,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK79 na terenie rejonu Opatów i Busko-Zdrój w woj. świętokrzyskim z podziałem na 5 części”, obejmująca działki o numerach ewidencyjnych 88/11, 88/6, 88/5, 88/7, 88/15, 88/18, 88/16, 88/14, 76, 143, 89, 57, 142, 74 oraz 88/17 położone w miejscowości Zielonki, obręb 0018 Zielonki, gmina Solec–Zdrój. więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2023-04-03 08:24:38 Obwieszczenia

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023r. więcej»